Cüveyriye Binti Ahmet El Hekari
17.779
Cüveyriye Bn. Ahmet B. Ahmet B. Hüseyin B. Musa El Hekari (705-783)
Cüveyriye Bn. Ahmet B. Ahmet B. Hüseyin B. Musa El Hekari (705-783)
 
İslam aleminin önemli bir diğer kadın hadis alimidir. Hakkari ailesinden olup Ahmed bin
Ahmedin kızıdır.
 
Dönemin bir çok meşhur alimlerinden ders aldı.  İbni Hacere ve döneminin bir çok alime hadis dersleri verdi.
 
Alimler içerisinde saygıyla işaret edilen önemli hadis alimidir.
 
KAYNAK : 1 Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 430
               2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı