Osman Marani El Hekari
19.283
Osman B. İsa B. Dırbas El Marani El Hekari (532-622)
Osman B. İsa B. Dırbas El Marani El Hekari (532-622)
 
Osman, Abdulmelik B. İsa B. Dırbas’ın kardeşidir.
 
Devrinin en önemli fıkıh alimlerinden di.
 
Bu özelliği takdir edilen Osman El Hekari, Emir Cemaleddin Hıştırin El Hekari’nin Kahire’de kurduğu medrese de ders verdi.
 
Yaşamı boyunca bu medresede ders veren Onman el Hekari, Hakkari’nin Marani aşiretindendi.
 
Maraniler Hakkari aşiretlerinden olan Hezbanilerin bir koludur.
 
KAYNAK : 1 Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 307-308
 
                    2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı