Abdulmelik El Hekari
20.705
Abdulmelik B. İsa B. Dırbas El Hekari (516-605)
Abdulmelik B. İsa B. Dırbas El Hekari (516-605)
 
Musulda doğan Abdulmelik el Hekari dedesi ve babasından sonra Mısır’ın önemli alimlerindendi.
 
Dırbas ailesi Ortadoğuda bir çok alim yetiştirmiş kutsal bir tekkeye sahipti. 
 
Abdulmelik El Hekari Selahaddin-i Eyyubi tarafından Mısıra kadı olarak atandı.
 
KAYNAK : 1 Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 298
 
                 2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı