Yusuf Bin Muhammed El Hekari
19.801
Yusuf B. Muhammed B. Hasan El Adevi El Hekari (? – 731)
Yusuf B. Muhammed B. Hasan El  Adevi El Hekari (? – 731)
 
Babasının Malatya’da Moğollar tarafından şehit edilmesinden sonra, Şam’a oradan da Mısır’a giderek bir Adevi tekkesini kurdu.
 
Uzun yıllar Adevi tarikatının şeyhliğini yaptı.
 
Mısırda vefat etti.
 
KAYNAK : 1. Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 389
 
                 2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı