Ömer Bin Hasan El Hekari
21.084
Ömer B. Hasan B. Adi El Hekari
Ömer B. Hasan B. Adi El Hekari
 
Hasan Bin Adi’nin oğludur.
 
Büyük bir şairdir.
 
Geniş bir şiir mecmuası vardı.
 
Babasının değiştirdiği Adevi geleneğinin İslami çizgisini devam ettirdi.
 
KAYNAK : 1. Hamdi Selefi ve Tahsin İbrahim Dostki. İqdu’l Ceman .s. 99-102
 
                     2 Hakkari Valiliği 2015 yıllığı